മുസിരിസ് പൈതൃക പദ്ധതിയിൽ മാളയിലെ ജൂത സ്മാരകങ്ങളായ സിനഗോഗും സെമിത്തേരിയും സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവ രണ്ടിന്റെയും ചരിത്രവും പൈതൃകവും നിലനിർത്തി ടൂറിസം സാധ്യതകളും മുന്നിൽക്കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പദ്ധതി മുന്നോട്ട് പോവുക. പറവൂർ, ചേന്ദമംഗലം, മാള എന്നിങ്ങനെ ജൂത ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലെ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ജൂത സെർക്യുട്ട് സ്ഥാപിക്കും. 1955 ൽ അവസാന ജൂത സമൂഹവും ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോയപ്പോൾ സിനഗോഗിന്റെയും സെമിത്തേരിയുടെയും സംരക്ഷണം കരാർ പ്രകാരം മാള പഞ്ചായത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ജൂതന്മാരുടെ ആരാധന കേന്ദ്രമായ സിനഗോഗിന്റെ നവീകരണത്തിനായി 75 ലക്ഷം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭാവിയിൽ ജൂത മ്യൂസിയമായി സിനഗോഗ് മാറും. ജൂതന്മാരുടെ ചരിത്രം, ജീവിത രീതി, ഭക്ഷണ സംസ്‌ക്കാരം, എന്നി വിവരങ്ങൾ മ്യൂസിയത്തിലൊരുക്കും. ചരിത്ര വിവരങ്ങൾ
ഓഡിയോ, വിഷ്വൽ രൂപങ്ങളിൽ സന്ദർശകരിലേക്ക് എത്തിക്കും. കേരളത്തിലെ ആറ് ജൂതപ്പള്ളികളിൽ മൂന്നെണ്ണവും മുസിരിസ് പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ എത്തിയ യഹൂദർ മാളയിലേക്കും എത്തുകയായിരുന്നു. കച്ചവടമായിരുന്നു ജൂതന്മാരുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള യഹൂദന്മാരുടെ പള്ളികളിലൊന്നാണ് മാളയിലേത്. പുരാതന പള്ളി ജീർണ്ണിച്ചതിനാൽ 1791 ൽ പുതിയ പള്ളി പണി പൂർത്തീകരിച്ചു. 1912 ൽ ലാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന പള്ളിയുടെ കെട്ടിടം പുതുക്കി പണികഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതിയുള്ള മാളയിലെ യഹൂദ ശ്മശാനം ഇനി മുസിരിസ് പൈതൃക പദ്ധതിയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും. നാല് ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ജൂത സെമിത്തേരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മൂന്ന് ശവകുടീരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടി ഇവിടം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് 98,97,000 രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 120 ദിവസം കൊണ്ട് സെമിത്തേരി ചുറ്റുമതിൽ പണി പൂർത്തീകരിക്കും.
സെമിത്തേരി പഞ്ചായത്ത് സ്വന്തം ചിലവിൽ സംരക്ഷിക്കണം, കടന്നു കയറ്റമോ കല്ലറകൾക്ക് നേരെയുള്ള കയ്യേറ്റമോ അനുവദിക്കരുത്, സെമിത്തേരിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തും കുഴിക്കുകയോ മണ്ണെടുക്കുകയോ ചെയ്യരുത്, ചുറ്റുമതിലും ഗെയ്റ്റും സംരക്ഷിക്കണം, സെമിത്തേരി മറ്റൊരു ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നിവയാണ് സെമിത്തേരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരാറിൽ പറയുന്ന പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ. കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും മാളയിലെ ജൂത സ്മാരകങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുക.