മുഖാമുഖം – കർഷക സംവാദം മാർച്ച് 2ന്

നവകേരള സദസ്സിന്റെ തുടർച്ചയായി വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് സംവദിക്കുന്നു. മുഖാമുഖം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള കർഷക സംവാദം മാർച്ച് 2ന് ആലപ്പുഴ കാംലോട്ട് കൺവെൻഷൻ […]

അഗ്രി ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ- 2023 -ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോയ്ക്ക് പുരസ്കാരം

ഹൈദരാബാദിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ എക്സ്ററൻഷൻ മാനേജ്മെന്റ് (മാനേജ്)സംഘടിപ്പിച്ച അഗ്രി ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ 2023 ൽ ദേശീയതലത്തിൽ സർക്കാർസ്ഥാപനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം സംസ്ഥാന […]

കാർഷിക യന്ത്രോപകരണ ഗ്രൂപ്പ്: ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ 7 മുതൽ

കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളുടെ വാടക കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഫാം മെഷിനറി ബാങ്കുകൾ തുടങ്ങുന്നതിനും കർഷക കൂട്ടായ്മകൾ, എഫ്.പി.ഒകൾ, പഞ്ചായത്തുകൾ എന്നിവർക്ക് ഫെബ്രുവരി 7 മുതൽ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നൽകാം. […]

കാലാവസ്ഥ വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ ചേരാം

യൂണിയൻ-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ കാലാവസ്ഥാധിഷ്‌ഠിത വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ കർഷകർക്ക് 31 വരെ ചേരാം. നെല്ല്, കമുക്, തെങ്ങ്, ഇഞ്ചി, റബർ, വാഴ, ഏലം, കശുമാവ്, കൊക്കോ, പൈനാപ്പിൾ, […]

മങ്കൊമ്പ് നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന് ഡോ. എം.എസ്. സ്വാമിനാഥന്റെ പേരു നൽകും

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പ്രധാന ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ മങ്കൊമ്പ് നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന് ഡോ. എം.എസ്. സ്വാമിനാഥന്റെ പേരു നൽകും. ഡോ. എം.എസ്. സ്വാമിനാഥന്റെ പേര് നൽകുന്നത് […]

കേരളീയം ട്രേഡ് ഫെയർ എട്ടു വേദികളിലായി നാനൂറിലേറെ സ്റ്റാളുകൾ

കേരളത്തിന്റെ മഹാ ഉത്സവമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നവംബർ 1 മുതൽ 7 വരെ കേരളീയം നടന്നു വരികയാണ്. കേരളീയം ട്രേഡ് ഫെയർ എട്ടു വേദികളിലായി നാനൂറിലേറെ സ്റ്റാളുകൾ. പ്രദർശന […]

പി എം കിസാൻ അനുകൂല്യം : നടപടികൾ ഒക്ടോബർ 31ന് മുൻപ് പൂർത്തീകരിക്കണം

രാജ്യത്തെ ചെറുകിട നാമം മാത്രം കർഷകരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതിയായ പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിയുടെ ആനുകൂല്യം മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കുന്നതിനായി പി എം കിസാൻ […]

കൃഷിവകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വൈഗ- 2024 അന്താരാഷ്ട്ര ശിൽപ്പശാലയ്ക്ക് ലോഗോ ക്ഷണിക്കുന്നു

സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൃഷിവകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വൈഗ 2024 അന്താരാഷ്ട്ര ശില്പശാലയുടെയും കാർഷിക പ്രദർശനങ്ങളുടെയും പ്രചരണാർത്ഥം ഒരു ലോഗോ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫാം ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും […]

കൊപ്ര സംഭരണത്തിന് കരാർ നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു

വി. എഫ്. പി. സി. കെ മുഖേനയുള്ള കൊപ്ര സംഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരാർ നൽകിയ ഏജൻസി സംബന്ധിച്ച് ഉയർന്ന് വന്ന ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു. ഏജൻസിയെ സംബന്ധിച്ച […]